Paslaugos

Lazerinis graviravimas - mechaninis vaizdo įdeginimas medžiagoje lazerio pagalba, pašalinant viršutinį sluoksnį nuo vientisų ar padengtų paviršių. Šiam procesui naudojamas sufokusuotas didelio galingumo lazerio spindulys, kuris dalinai naikina paviršiaus plotą, išraižydamas jame prieš tai suprogramuotus vaizdus.

Lazeriu graviruojami ir pjaunami įvairaus pobūdžio dirbiniai iš stiklo, plastiko, odos, medžio, keramikos, kartono, tekstilės ir t.t. Naudojami ir tokie paviršiai kaip aliuminis, bronza, nerūdijantis plienas. Prieš pradedant darbą metalo paviršius yra padengiamas markiruojančia medžiaga, pvz. laku, kuris apdirbimo metu įsidega į metalą.

Specifiniai gaminiai

Gaminiai pagal AB ESO reikalavimus  

Graviruoti gaminiai - spec. plastiko lentelės , žymenys , numeriai, markiruotės  

Naudojama šiems įrenginiams žymėti:

 1. "Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro kabelių linijoms"
 2. "Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro linijoms"
 3. "Gelžbetoniniai stiebai 10 kV elektros oro linijoms"
 4. "0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti."
 5. "Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti."
 6. "0,4 kV (KS) kabelių spintos be apskaitos prietaisų "
 7. " 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais"
 8. "0,4 kV sekcinės dėžės su 6-63 A automatiniais jungikliais"
 9. "10 kV kabelių spintos (KS) be komutacinių įrenginių"
 10. "10 kV kabelių spintos su komutaciniu įrenginiu"
 11. "0,4 kV 6-63 A automatiniai jungikliai"
 12. "0,4 kV 63-630 A automatiniai jungikliai"
 13. "0,4 kV izoliuotų šynų modulinė sistema"
 14. "0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai"
 15. "04 kV 800-1600 A automatiniai jungikliai"
 16. "04 kV 1600-4000 A automatiniai jungikliai"
 17. "0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai"
 18. "6-0,4 kV alyviniai trifaziai galios transformatoriai"
 19. "10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija"
 20. "10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai"
 21. "10-0,23 kV vienfaziai galios transformatoriai"
 22. "10 kV kabeliai popierine izoliacija, skirti kloti žemėje"
 23. "10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore"
 24. "10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore"
 25. "10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore"
 26. "10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose"
 27. "Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai lir vienavieliai laidai 
 28. "Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore"
 29. "Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai"
 30. "Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai"
 31. "Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai"
 32. "0,4 kV OL kabeliai"
 33. "0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai"
 34. "0,4-35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai"
 35. "10 kV OL izoliuoti laidai"
 36. "Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai"
 37. "Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai"
 38. "Iki 1 kV kabelių atšakinės movos"
 39. "Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos"
 40. "Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos"
 41. "Iki 1 kV kabelių popierinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos"
 42. "10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos (adapteriai)"
 43. "10 kV C tipo neekranuotos kištukinės movos (adapteriai)"
 44. "10 kV kabelių pereinamos movos"
 45. "10 kV komplektas AHXAMK-W prie galinės movos"
 46. "10 kV komplektas pereinamos movos sujungimui su AHXAMK-W varine gysla"
 47. "10 kV komplektas perėjimui iš viengyslio į trigyslį kabelį"
 48. "10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija galinės movos"
 49. "10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija jungiamos movos"
 50. "10 kV viengyslių kabelių plastikine izoliacija atsakinė mova"
 51. "10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos"
 52. "10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos"
 53. "10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija remontinės movos"
 54. "10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo galinės movos"
 55. "10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo jungiamosios movos"
 56. "Metalo konstrukcijos 0,4 kV oro kabelių linijoms"
 57. "Metalo konstrukcijos 0,4 kV oro linijoms"
 58. "Metalo konstrukcijos 10 kV oro linijoms"
 59. "0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai"
 60. "6 kV antros klasės viršįtampių ribotuvai"
 61. "6 kV pirmos klasės viršįtampių ribotuvai"
 62. "10 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai"
 63. "10 kV antros klasės vidaus tipo viršįtampių ribotuvai"
 64. "10 kV pirmos klasės kištukiniai ekranuoti viršįtampių ribotuvai"
 65. "10 kV pirmos klasės kištukiniai neekranuoti viršįtampių ribotuvai'
 66. "10 kV pirmos klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai"
 67. "0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai"
 68. "10 kV saugikliai, pagaminti pagal GOST standartą"
 69. "10 kV saugiklių lydieji įdėklai"
 70. "10 kV jungtuvai transformatorinių skirstyklų narveliams su SF6 dujų izoliacija"
 71. "10 kV nuotoliniu būdu valdomas oro linijų skyriklis"
 72. "10 kV oro linijų sekcionavimo įrenginys su vakuuminiais jungtuvais"
 73. "10 kV oro linijų skyrikliai"
 74. "10 kV vakuuminiai jungtuvai"
 75. "10 kV vidaus tipo galios skyrikliai"
 76. "10 kV vidaus tipo SF6 galios skyrikliai"
 77. "10 kV vidaus tipo skyrikliai"
 78. "10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu  tranfs. 250-630 kVA"
 79. "10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu tranfs. 800-1000 kVA"
 80. "10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu tranfs. iki 160 kVA"
 81. "10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. 800-1000 kVA"
 82. "10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. 1000-1600kVA"
 83. "10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. iki 400 kVA"
 84. "10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. iki 630 kVA"
 85. "10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su vienu tranfs. iki 400 kVA"
 86. "10-0.4 kV įtampos su dviem 630 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė"
 87. "10-0.4 kV itampos su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė"
 88. "10-0.4 kV įtampos su dviem iki 400 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė"
 89. "10-0.4 kV įtampos su vienu 250 - 630 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė"
 90. "10-0.4 kV įtampos su vienu 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė"
 91. "10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė"
 92. "10-0.4 kV itampos su vienu iki 400 kVA galios transformatoriumi tranzitinė modulinė transformatorinė"
 93. "10-0.4 kV itampos su vienu iki 630 kVA transf tranzitinė modulinė"
 94. "10-0.4 kV su dviem 1000-1600 kVA transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė"
 95. "10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė"
 96. "10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė"
 97. "10-0,4 kV įtampos 10-63 kVA galios stulpinė transformatorinė"
 98. "10-0.23 kV įtampos 4-10 kVA galios stulpinė transformatorinė"
 99. "10-04 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė"
 100. "SF6 skirstyklos"
 101. "10 kV ektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius"
 102. "10 kV oro linijos trumpojo jungimo indikatorius su nuotoliniu duomenų perdavimu"
 103. "10 kV oro linijų trumpojo jungimo indikatoriai"
 104. "10 kV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe"
 105. "TP, SP  įrengiamos AEEAS įranga"
 106. "Elektros energijos vartotojams įrengiamos AEEAS įranga"

ESO techniniai reikalavimai

1.  Elektros įrenginių žymenys

2.  Oro linijų gelžbetoninių atramų žymenys

http://www.eso.lt/lt/verslui/tiekejams-ir-rangovams/lesto-techniniai-reikalavimai.html

Operatyviniai žymenys bei įspėjamieji ženklai